TBQ wiki

Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Levelmax Lúc Nào Chẳng Hay(Manga)

Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Levelmax Lúc Nào Chẳng Hay
MANGA
Thể Loại <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life…)>
Độ tuổi(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành…)
Nguyên tác<nguyên tác>
Tác Giả<tác giả>
Họa Sĩ<họa sĩ>
Số tập<số tập>
Sáng Tác<khoảng thời gian sáng tác>
Tình Trạng<Đang sáng tác / đã hoàn thành>
Tạp Chí<tạp chí>
NXB Nhật Bản<NXB NB>
NXB Việt Nam<Tên NXB Việt Nam (2019)>
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt Nam
<Tên NXB Việt Nam & số tập>

Giới thiệu

Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Levelmax Lúc Nào Chẳng Hay (Tiếng Nhật: <tên tiếng nhật>, Romaji:)

Tại Việt Nam:

  • 20xx: Tác phẩm được Tsuki Light Novel công bố bản quyền.
  • 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do Tsuki Light Novel phát hành với tên Diệt Slime Suốt 300 Năm, Tôi Levelmax Lúc Nào Chẳng Hay cùng ngày với Tập 9 của Light Novel cùng tên.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung 1) của bộ truyện

Nhân Vật Chính

Nhân vật A (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật A

Giới thiệu về Nhân Vật A

Nhân vật B (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật B

Giới thiệu về Nhân Vật B

Review

Người review
Nội dung review #1
Người review
Nội dung review #2

Thông Tin Khác

Anime

Thông tin Anime

Truyện Liên Quan

Thông tin truyện liên quan

Light Novel

Thông tin Light Novel

Danh Sách Bìa Truyện

Tập 1
Tập 2

Lượt truy cập

Trang này đã được truy cập 2 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 387 lần.
1)
Chú thích #2