TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:dong_ho_quai_vat [2019/11/17 23:44]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:dong_ho_quai_vat [2020/07/31 21:51] (current)
Moon Chan [Yo-kai Watch - Đồng Hồ Yêu Quái]
Line 1: Line 1:
-====== Đồng Hồ Yêu Quái - Yokai Watch ======+====== ​Yo-kai Watch - Đồng Hồ Yêu Quái** ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  Đồng Hồ Yêu Quái - Yokai Watch  ^|+^  ​Yo-kai Watch - Đồng Hồ Yêu Quái  ^|
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=dong_ho_quai_vat|name=Đồng Hồ Yêu Quái - Yokai Watch|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=dong_ho_quai_vat|name=Yo-kai Watch - Đồng Hồ Yêu Quái|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Đồng hồ yêu quái - Yokai Watch** (//Tiếng Nhật//: //​**妖怪ウォッチ**//,​ //Romaji:// //**Yokai Watch**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Đồng hồ yêu quái - Yokai Watch** (//Tiếng Nhật//: //​**妖怪ウォッチ**//,​ //Romaji:// //**Yokai Watch**//​) ​
  
 +  * 2019: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Yo-kai Watch - Đồng Hồ Yêu Quái**, dưới hình thức bìa gập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+AMANO Keita là mộchú nhóc tiểu học bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu. Mt ngày nọ trên đường đtắt ngang qua ngọn núi sau trường, ​cậu đã gặp được quản gia yêu quái Whisper… Anh chàng đã tặng Keita một món đồ kì lạ, chiếc đồng hồ có khả năng nhìn thấy yêu quái. Chủ nhân chiếc đồng hồ sẽ giúp đỡ yêu quái giải quyết phiền muộn để kết bạn với chúng.