TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:dong_song_huyen_bi [2020/10/12 18:49]
Moon Chan [Nhân Vật Chính]
manga:dong_song_huyen_bi [2020/10/12 18:53] (current)
Moon Chan [Dòng Sông Huyền Bí]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounen, seinen, kịch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại| ​lịch sửhuyền bítình cảm 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành| 
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|SHINOHARA Chie
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|SHINOHARA Chie
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|SHINOHARA Chie
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|28
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|1995-2002
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Tạp Chí|Sho-Comics
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|NXB ​Shogakukan
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam| NXB Trẻ 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam| NXB Trẻ & số tập>|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->