TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:fullmetal_alchemist [2019/11/11 18:29]
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
manga:fullmetal_alchemist [2019/11/17 15:08] (current)
Phuc Hong [Nhân Vật Chính]
Line 54: Line 54:
 ==== Roy Mustang (ロイ・マスタング) ==== ==== Roy Mustang (ロイ・マスタング) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​manga:​chara_3_roy.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]+[{{:​manga:​chara_3_roy.jpg?​150|**Roy Mustang**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Còn được gọi với danh xưng Hỏa giả kim thuật sư. Roy là một trong ba nhân vật chính của series truyện Cang giả kim thuật sư. Ông là giả kim thuật sư quốc gia và sĩ quan trong Quân đội Nhà nước Amestrian. Là anh hùng của Nội chiến Ishval và đồng thời là sĩ quan cấp trên của Edward Elric, Đại tá Mustang là một chỉ huy có khả năng đáng chú ý, người dự định trở thành Führer tiếp theo của Amestris. Còn được gọi với danh xưng Hỏa giả kim thuật sư. Roy là một trong ba nhân vật chính của series truyện Cang giả kim thuật sư. Ông là giả kim thuật sư quốc gia và sĩ quan trong Quân đội Nhà nước Amestrian. Là anh hùng của Nội chiến Ishval và đồng thời là sĩ quan cấp trên của Edward Elric, Đại tá Mustang là một chỉ huy có khả năng đáng chú ý, người dự định trở thành Führer tiếp theo của Amestris.
Line 60: Line 60:
 ==== Winry Rockbell (ウィンリィ・ロックベル) ==== ==== Winry Rockbell (ウィンリィ・ロックベル) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:​manga:​chara_4_winry.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]+[{{:​manga:​chara_4_winry.jpg?​150|**Winry Rockbell**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-Giớthiệu về Nhân Vật B+Cô là ngườbạn thân từ thời thơ ấcủa anh em nhà Elric và được coi như là em gái của hai người (về cơ bản là gia đình duy nhất của họ). ​Với khả năng của một bác sĩ phẫu thuật nghiệp dư và còn là chuyên gia / người đam mê sửa chữa cơ khí, Winry là hậu phương đắc lực của Edward với tư cách là kỹ sư và thợ cơ khí tự động của Ed, đảm bảo cánh tay phải và chân trái của cậu luôn hoạt động tốt. Ngoài ra, cô ấy mang lại rất nhiều sự hỗ trợ tình cảm cho cặp đôi và đóng vai trò là người yêu của Edward.
  
 ==== Scar (スカー) ==== ==== Scar (スカー) ====