TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:gia_su_hitman [2020/10/12 19:05]
Moon Chan [Gia Sư Hitman Reborn!]
manga:gia_su_hitman [2020/10/12 19:08] (current)
Moon Chan [Thông Tin Khác]
Line 85: Line 85:
  
 Một đoạn OVA được sản xuất bởi cùng một đội ngũ nhân viên và dàn diễn viên và được phát hành vào tháng 10 năm 2009 trong chương trình Jump Super Anime Tour hàng năm.[34][35] Nó được phát hành bởi Pony Canyon trên DVD vào ngày 21 tháng 7 năm 2010, dưới tiêu đề Katekyo Hitman Reborn! Jump Super Anime Tour 2009: Vongola Shiki Shūgaku Ryokō, Kuru! The Complete Memory (家庭教師ヒットマンREBORN! ジャンプスーパーアニメツアー2009 ボンゴレ式修学旅行、来る! THE COMPLETE MEMORY?). Phiên bản DVD bao gồm một phiên bản ngắn hiển thị trong chuyến lưu diễn và một phiên bản hoàn chỉnh với những cảnh mới. Một đoạn OVA được sản xuất bởi cùng một đội ngũ nhân viên và dàn diễn viên và được phát hành vào tháng 10 năm 2009 trong chương trình Jump Super Anime Tour hàng năm.[34][35] Nó được phát hành bởi Pony Canyon trên DVD vào ngày 21 tháng 7 năm 2010, dưới tiêu đề Katekyo Hitman Reborn! Jump Super Anime Tour 2009: Vongola Shiki Shūgaku Ryokō, Kuru! The Complete Memory (家庭教師ヒットマンREBORN! ジャンプスーパーアニメツアー2009 ボンゴレ式修学旅行、来る! THE COMPLETE MEMORY?). Phiên bản DVD bao gồm một phiên bản ngắn hiển thị trong chuyến lưu diễn và một phiên bản hoàn chỉnh với những cảnh mới.
 +
 +(Nguồn: Wiki Tiếng Việt)
 +
 +
 ==== Đĩa CD ==== ==== Đĩa CD ====
-Âm nhạc của Reborn! được sáng tác bởi Sahashi Toshihiko,​[26] với từng chủ đề phát hành dưới dạng đĩa đơn, album hoặc ca khúc nhân vật. Bốn nhạc phim Reborn! đã được phát hành bởi Pony Canyon tại Nhật Bản; bản đầu tiên được phát hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2006 và bản thứ hai được phát hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2007. Phần ba và phần tư được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2008 và vào ngày 15 tháng 9 năm 2010. Hầu hết các diễn viên lồng tiếng Nhật Bản đã thu âm các bài hát cho Katekyo Hitman Reborn! Character Soshutsuen Album Vongola Family Sotojo - Shinukidekatare! Soshiteutae,​và Pony Canyon đã phát hành Bài hát chủ đề mở đầu và kết thúc gồm ba tập+Âm nhạc của Reborn! được sáng tác bởi Sahashi Toshihiko,​[26] với từng chủ đề phát hành dưới dạng đĩa đơn, album hoặc ca khúc nhân vật. Bốn nhạc phim Reborn! đã được phát hành bởi Pony Canyon tại Nhật Bản; bản đầu tiên được phát hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2006 và bản thứ hai được phát hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2007. Phần ba và phần tư được phát hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2008 và vào ngày 15 tháng 9 năm 2010. Hầu hết các diễn viên lồng tiếng Nhật Bản đã thu âm các bài hát cho Katekyo Hitman Reborn! Character Soshutsuen Album Vongola Family Sotojo - Shinukidekatare! Soshiteutae,​và Pony Canyon đã phát hành Bài hát chủ đề mở đầu và kết thúc gồm ba tập
 + 
 +(Nguồn: Wiki Tiếng Việt) 
 + 
 ==== Sách ==== ==== Sách ====
 Một tập sách, Katekyō Hitman Reborn! Official Character Book Vongola 77, được xuất bản vào ngày 4 tháng 10 năm 2007 tại Nhật Bản. Dựa trên manga, nó bao gồm 77 biến cố kể từ khi Reborn gia nhập gia đình Sawada. Cuốn sách mô tả các nhân vật chính, với những câu chuyện bên lề ngắn gọn không xuất hiện trong manga và áp phích màu của Amano Akira. Katekyou Hitman Reborn! Sōshūhen: Vongola Family, một cuốn sách tập trung vào những Người hộ vệ của Tsuna, Reborn và Tsuna được phát hành vào ngày 30 tháng 10 năm 2009. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2010, một cuốn artbook, Reborn Colore!, được xuất bản, phát hành. Một tập sách, Katekyō Hitman Reborn! Official Character Book Vongola 77, được xuất bản vào ngày 4 tháng 10 năm 2007 tại Nhật Bản. Dựa trên manga, nó bao gồm 77 biến cố kể từ khi Reborn gia nhập gia đình Sawada. Cuốn sách mô tả các nhân vật chính, với những câu chuyện bên lề ngắn gọn không xuất hiện trong manga và áp phích màu của Amano Akira. Katekyou Hitman Reborn! Sōshūhen: Vongola Family, một cuốn sách tập trung vào những Người hộ vệ của Tsuna, Reborn và Tsuna được phát hành vào ngày 30 tháng 10 năm 2009. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2010, một cuốn artbook, Reborn Colore!, được xuất bản, phát hành.
  
 Năm tập light novel Reborn! được viết bởi Koyasu Hideaki và minh họa bởi Amano Akira, ban đầu chuyển tiếp ở Jump Square, được xuất bản bởi Shueisha. Trong phần đầu tiên, Hidden Bullet 1: Mukuro'​s Illusions (隠し弾1 骸·幻想 Kakushi dan 1 Mukuro·Gensō?​),​ được xuất bản vào ngày 12 tháng 3 năm 2007, nội dung kể về việc Rokudo Mukuro tiếp quản Cao trung Kokuyo. Phần thứ hai, Hidden Bullet 2: X-Fiamma (隠し弾2 X-炎 Kakushi dan 2 X-en?), được xuất bản vào ngày 5 tháng 2 năm 2008, kể lại bí ẩn về Xanxus. Một phần ba, Hidden Bullet 3: Millefiore Panic (隠し弾3 ミルフィオーレ・パニック Kakushi dan 3 Mirufiōre・panikku?​),​ được xuất bản vào ngày 3 tháng 7 năm 2009, tập trung vào các gia đình.[76] Phần tư và phần năm được xuất bản lần lượt vào ngày 30 tháng 4 năm 2010 và ngày 2 tháng 5 năm 2011. Năm tập light novel Reborn! được viết bởi Koyasu Hideaki và minh họa bởi Amano Akira, ban đầu chuyển tiếp ở Jump Square, được xuất bản bởi Shueisha. Trong phần đầu tiên, Hidden Bullet 1: Mukuro'​s Illusions (隠し弾1 骸·幻想 Kakushi dan 1 Mukuro·Gensō?​),​ được xuất bản vào ngày 12 tháng 3 năm 2007, nội dung kể về việc Rokudo Mukuro tiếp quản Cao trung Kokuyo. Phần thứ hai, Hidden Bullet 2: X-Fiamma (隠し弾2 X-炎 Kakushi dan 2 X-en?), được xuất bản vào ngày 5 tháng 2 năm 2008, kể lại bí ẩn về Xanxus. Một phần ba, Hidden Bullet 3: Millefiore Panic (隠し弾3 ミルフィオーレ・パニック Kakushi dan 3 Mirufiōre・panikku?​),​ được xuất bản vào ngày 3 tháng 7 năm 2009, tập trung vào các gia đình.[76] Phần tư và phần năm được xuất bản lần lượt vào ngày 30 tháng 4 năm 2010 và ngày 2 tháng 5 năm 2011.
 +
 +(Nguồn: Wiki Tiếng Việt)
 +
 +
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====