TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:hanzawa [2020/11/16 12:02]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:hanzawa [2021/07/24 10:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ ======
  
 + 
 +<html>
 +<style>
 +table {
 +background-color:white;
 +}
 +</style>
 +</html>
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ  ^|
 +|  {{:manga:wiki-sample.jpg |}}  ||
 +^  MANGA  ^|
 +|Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)> |
 +|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
 +|Nguyên tác|<nguyên tác>|
 +|Tác Giả|<tác giả>|
 +|Họa Sĩ|<họa sĩ>|
 +|Số tập|<số tập>|
 +|Sáng Tác|<khoảng thời gian sáng tác>|
 +|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>|
 +|Tạp Chí|<tạp chí>|
 +|NXB Nhật Bản|<NXB NB>|
 +|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|
 +</WRAP>
 + 
 +
 +===== Giới thiệu =====
 +**Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//
 +
 +**Tại Việt Nam**:
 +  * 2019: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.
 +  * 09/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch do thu tục chưa hoàn tất. 
 +  * 10/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch lần hai.
 +  * 11/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +{{ :manga:tbq-wiki-hanzawa.jpg |}}
 +
 +Một bóng đen đã đến Beika - Thị trấn tội phạm với số lượng vụ án cao nhất nhì thế giới... Vì muốn tiếp cận mục tiêu nên y mới đến thủ đô Tokyo, nhưng đời không như là mơ, những rắc rối cứ liên tục tìm đến y! Tên (biệt danh) của y chính là... Hanzawa!
 +
 +
 +===== Nhân Vật Chính =====
 +==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:manga: wiki-sample.jpg?150|**Nhân vật A**}}]
 +</WRAP>
 +Giới thiệu về Nhân Vật A
 +
 +==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:manga: wiki-sample.jpg?150|**Nhân vật B**}}]
 +</WRAP>
 +Giới thiệu về Nhân Vật B
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?id=start | Người review]] **
 +>//   Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?id=start | Người review]] **
 +>//   Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Thông tin Anime
 +==== Truyện Liên Quan ====
 +Thông tin truyện liên quan
 +==== Light Novel ====
 +Thông tin Light Novel
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<carousel infinite=true&slidesToShow=4&slidesToScroll=3&dots=true>
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} Tập 1
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}} Tập 2
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:manga:wiki-sample.jpg |}}
 +</carousel>
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</WRAP>