TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:hoc_vien_tham_tu_q [2019/07/12 01:38]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:hoc_vien_tham_tu_q [2019/08/14 14:02] (current)
Line 33: Line 33:
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **Học Viện Thám Tử Q** (//Tiếng Nhật//: //​**探偵学園Q**//,​ //Romaji:// //**Tantei Gakuen Q**//) là bộ manga được sáng tác bởi bộ đôi tác giả Amagi Seimaru và Satou Fumiya, nổi tiếng với series Thám tử Kindaichi. Bộ manga đã được chuyển thể thành anime và series live-action dài tập trên truyền hình Nhật Bản. **Học Viện Thám Tử Q** (//Tiếng Nhật//: //​**探偵学園Q**//,​ //Romaji:// //**Tantei Gakuen Q**//) là bộ manga được sáng tác bởi bộ đôi tác giả Amagi Seimaru và Satou Fumiya, nổi tiếng với series Thám tử Kindaichi. Bộ manga đã được chuyển thể thành anime và series live-action dài tập trên truyền hình Nhật Bản.
-  * **Tantei Gakuen Q**  được đăng tải hằng tuần trên tạp chí Shukan Shonen Magazine (NXB Kodansha) từ số 25 năm 2001 đến số 34 năm 2005. Tổng cộng 22 tập truyện khổ tankobon đã được xuất bản bởi NXB Kodansha, sau đó //Học Viện Thám Tử Q// được tái bản thành 12 tập khổ bunko phát hành từ 2007 đến 2008.  ​+  * **Tantei Gakuen Q**  được đăng tải hằng tuần trên tạp chí Shukan Shonen Magazine (NXB Kodansha) từ số 25 năm 2001 đến số 34 năm 2005. Tổng cộng 22 tập truyện khổ tankobon đã được xuất bản bởi NXB Kodansha, sau đó Tantei Gakuen ​Q được tái bản thành 12 tập khổ bunko phát hành từ 2007 đến 2008.  ​
   * Năm 2007, phần truyện kể về diễn biến 1 năm sau chương cuối cùng được đăng tải trên Shukan Shonen Sunday từ số 30 đến số 38 năm 2007. 8 chương truyện phần 2 được tổng hợp thành cuốn tankobon tên **Tantei Gakuen Q Premium**, phát hành năm 2007 tại Nhật Bản. ​   * Năm 2007, phần truyện kể về diễn biến 1 năm sau chương cuối cùng được đăng tải trên Shukan Shonen Sunday từ số 30 đến số 38 năm 2007. 8 chương truyện phần 2 được tổng hợp thành cuốn tankobon tên **Tantei Gakuen Q Premium**, phát hành năm 2007 tại Nhật Bản. ​
   * Trong phần truyện "Vụ án: Sát Thủ Giả Kim Thuật"​ của bộ manga Thám Tử Kindaichi (ở bản xuất bản tại Việt Nam bởi NXB Trẻ, phần truyện này là Tập 33), những nhân vật trong Học Viện Thám Tử Q xuất hiện một chút trong phần mở đầu. Chi tiết này xác minh rằng Học Viện Thám Tử Q và Thám Tử Kindaichi nằm trong cùng vũ trụ với nhau.  ​   * Trong phần truyện "Vụ án: Sát Thủ Giả Kim Thuật"​ của bộ manga Thám Tử Kindaichi (ở bản xuất bản tại Việt Nam bởi NXB Trẻ, phần truyện này là Tập 33), những nhân vật trong Học Viện Thám Tử Q xuất hiện một chút trong phần mở đầu. Chi tiết này xác minh rằng Học Viện Thám Tử Q và Thám Tử Kindaichi nằm trong cùng vũ trụ với nhau.  ​
Line 79: Line 79:
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
 Thông tin Anime Thông tin Anime
-==== Truyện Liên Quan ====+==== Live-action ​====
 Thông tin truyện liên quan Thông tin truyện liên quan
-==== Light Novel ====+==== Game ====
 Thông tin Light Novel Thông tin Light Novel
 +==== Các ấn phẩm khác ====
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====