TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
manga:hunter_x_hunter [2019/05/18 11:00]
Vuong Quoc created
manga:hunter_x_hunter [2020/07/06 18:14] (current)
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 1: Line 1:
-====== ​Hunter x Hunter ​======+====== ​HUNTER×HUNTER ​======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  ​Hunter x Hunter ​ ^|+^  ​HUNTER×HUNTER ​ ^|
 |  {{ :​manga:​hunter-x-hunter-1.jpg |}}  || |  {{ :​manga:​hunter-x-hunter-1.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 28: Line 28:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=hunterxhunter|name=Hunter_x_Hunter|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=hunterxhunter|name=HUNTER×HUNTER|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Hunter x Hunter** (//Tiếng Nhật//: //​**ハンター×ハンター**//,​ //Romaji:// //**Hantā Hantā**//) là bộ manga dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng của họa sĩ truyện tranh người Nhật Yoshihiro Togashi. Hunter x Hunter được nhà xuất bản Shueisha đăng dài kì trên tạp chí Weekly Shōnen Jump từ ngày 3 tháng 3 năm 1998 cho tới nay. Bộ truyện nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn và là tác phẩm thành công nhất về mặt doanh thu của Togashi. Tới tháng 10 năm 2018, Hunter x Hunter đã tiêu thụ được hơn 72 triệu bản tính riêng tại thị trường Nhật[1] và trở thành một trong những manga ăn khách nhất mọi thời đại.+**HUNTER×HUNTER** (//Tiếng Nhật//: //​**ハンター×ハンター**//,​ //Romaji:// //**Hantā Hantā**//) là bộ manga dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng của họa sĩ truyện tranh người Nhật Yoshihiro Togashi. Hunter x Hunter được nhà xuất bản Shueisha đăng dài kì trên tạp chí Weekly Shōnen Jump từ ngày 3 tháng 3 năm 1998 cho tới nay. Bộ truyện nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn và là tác phẩm thành công nhất về mặt doanh thu của Togashi. Tới tháng 10 năm 2018, Hunter x Hunter đã tiêu thụ được hơn 72 triệu bản tính riêng tại thị trường Nhật[1] và trở thành một trong những manga ăn khách nhất mọi thời đại.
  
 Tại Việt Nam, bộ truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức ấn hành từ tháng 6 năm 2017. Tại Việt Nam, bộ truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức ấn hành từ tháng 6 năm 2017.