TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:huyen_thoai_arslan [2019/08/01 23:07]
Phuc Hong [Huyền Thoại Arslan]
manga:huyen_thoai_arslan [2019/08/14 14:02] (current)
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Huyền Thoại Arslan** (//Tiếng Nhật//: //​**アルスラーン戦記**//,​ //Romaji:// //**Arslan Senki**//, //Dịch:// //**Arslan Chiến Ký**//, ​ //Tựa lót tiếng Anh:// //**THE HEROIC LEGEND OF ARSLAN**//​)là ​một tiểu thuyết ​giả tưởng ​của tác giả Yoshiki Tanaka. Ông bắt đầu viết bộ truyện vào năm 1986 và kéo dài tới năm 2008 với số lượng là 14 cuốn tiểu thuyết và một câu chuyện riêng là Arslan Senki Tokuhon. Huyền Thoại Arslan đã được chuyển thể thành truyện tranh và anime.  ​+**Huyền Thoại Arslan** (//Tiếng Nhật//: //​**アルスラーン戦記**//,​ //Romaji:// //**Arslan Senki**//, //Dịch:// //**Arslan Chiến Ký**//, ​ //Tựa lót tiếng Anh:// //**THE HEROIC LEGEND OF ARSLAN**//) là bộ manga shounen cổ trang dã sử minh họa bởi nữ tác giả Hiromu Arakawa, chuyển thể từ nguyên tác tiểu thuyết của tác giả Yoshiki Tanaka. Ông bắt đầu viết bộ truyện vào năm 1986 và kéo dài tới năm 2008 với số lượng là 14 cuốn tiểu thuyết và một câu chuyện riêng là Arslan Senki Tokuhon. Huyền Thoại Arslan đã được chuyển thể thành truyện tranh và anime.  ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Trong Vương quốc do vị vua Andragoras cai trị có một cậu hoàng tử trẻ tuổi tên là Arslan. Vào năm 14 tuổi, cậu đi đến trận chiến đầu tiên của đời mình. Sau tất cả chỉ còn lại ngọn lửa thiêu đốt và sự tàn lụi của một Vương quốc huy hoàng một thời. Tuy nhiên đó lại là định mệnh bắt buộc để Arslan trở thành người cai trị. Cậu bất chấp thử thách và bắt đầu một cuộc hành trình đòi lại Vương quốc đã sụp đổi của mình. Trong Vương quốc do vị vua Andragoras cai trị có một cậu hoàng tử trẻ tuổi tên là Arslan. Vào năm 14 tuổi, cậu đi đến trận chiến đầu tiên của đời mình. Sau tất cả chỉ còn lại ngọn lửa thiêu đốt và sự tàn lụi của một Vương quốc huy hoàng một thời. Tuy nhiên đó lại là định mệnh bắt buộc để Arslan trở thành người cai trị. Cậu bất chấp thử thách và bắt đầu một cuộc hành trình đòi lại Vương quốc đã sụp đổi của mình.