TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:itto_song_gio_cau_truong [2019/07/03 18:11]
crushtaetae 3012 [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:itto_song_gio_cau_truong [2019/08/14 14:02]
Line 1: Line 1:
-====== Itto - Sóng Gió Cầu Trường ====== 
  
-<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<​html>​ 
-<​style>​ 
-table { 
-background-color:​white;​ 
-} 
-</​style>​ 
-</​html>​ 
- 
-<WRAP right 300px> 
-^  Itto - Sóng Gió Cầu Trường ​ ^| 
-|  {{ :​manga:​itto_-_song_gio_cau_truong_-_tap_1.jpg |}}  || 
-^  MANGA  ^| 
-|Thể Loại| Shonen, hài hước, thể thao, bóng đá | 
-|Độ tuổi|13+| 
-|Tác Giả|Motoki Monma| 
-|Số tập|26| 
-|Sáng Tác|1999-2007| 
-|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|Monthly Shonen Jump| 
-|NXB Nhật Bản|Shueisha| 
-|NXB Việt Nam|Kim Đồng (2013), Kim Đồng (2019)| 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 2013: trọn 26 tập, 2019: 3+| 
-</​WRAP>​ 
-<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<WRAP right 200px> 
-^  Đánh giá truyện ​ ^ 
-|{(rater>​id=ittosonggiocautruong|name=Itto - Sóng Gió Cầu Trường|type=rate|trace=user)}| 
-</​WRAP>​ 
-===== Giới thiệu ===== 
-**Itto - Sóng gió cầu trường** (//Tiếng Nhật//: //​**風飛び一斗**//,​ //Romaji:// //**Buttobi Itto**//​) ​ là một bộ truyện của tác giả Motoki Monma và xuất bản bởi nhà xuất bản Shueisha. Tại Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng đã xuất bản lại bộ truyện này với cái tên Jinđô - Đường dẫn đến khung thành vào năm 2003 từ bản tiếng Hoa của nhà xuất bản Đông Lập - Đài Loan. Mặc dù có tham khảo phiên bản gốc tiếng Nhật, bộ truyện này nhiều chỗ dịch sai và không hoàn hảo. Do đó, năm 2009, Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền của Shueisha và tái bản bộ truyện với tên nhân vật hay lời thoại đều đúng bản gốc. 
- 
-===== Tóm tắt nội dung ===== 
-Buttobi Itto là phần 2 của Kattobi Itto. Buttobi Itto kể về hành trình của Itto ở trường cấp 3 Meihou. Ở đây cậu đã kết thân với Hanyu - Cao kều và Nedu - Tóc đỏ và lập thành "Bộ ba siêu quậy"​. Cả ba là chuyên gia rắc rối nên các thành viên trong Meihou rất ghét. Kokichi, một học sinh mới vào trường như Itto, Hanyu, Nedu, nhưng luôn dùng mưu ma chước quỷ để được vào sân đá chính. 
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
- 
-===== Review ===== 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #1   // 
- 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #2   // 
- 
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Light Novel ==== 
-Thông tin Light Novel 
- 
-===== Danh Sách Bìa Truyện ===== 
-^  Bìa Truyện bản NXB Kim Đồng (Việt Nam)  ^| 
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{ :​manga:​itto_-_song_gio_cau_truong_-_tap_1.jpg |}} Tập 1 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng2.jpg?​direct|}} Tập 2 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng3.jpg?​direct|}} Tập 3 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng4.jpg?​direct|}} Tập 4 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng5.jpg?​direct|}} Tập 5 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng6.jpg?​direct|}} Tập 6 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng7.jpg?​direct|}} Tập 7 
-</​carousel>​ 
- 
- 
-^  Bìa Truyện bản Nhật ​ ^| 
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng1.1.jpg?​direct|}} Tập 1 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng2.1.jpg?​direct|}} Tập 2 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng3.1.jpg?​direct|}} Tập 3 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng4.1.jpg?​direct|}} Tập 4 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng5.1.jpg?​direct|}} Tập 5 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng6.1.jpg?​direct|}} Tập 6 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng7.1.jpg?​direct|}} Tập 7 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng8.1.jpg?​direct|}} Tập 8 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng9.1.jpg?​direct|}} Tập 9  
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng10.1.jpg?​direct|}} Tập 10 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng11.1.jpg?​direct|}} Tập 11 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng12.1.jpg?​direct|}} Tập 12 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng13.1.jpg?​direct|}} Tập 13 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng14.1.jpg?​direct|}} Tập 14 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng15.1.jpg?​direct|}} Tập 15 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng16.1.jpg?​direct|}} Tập 16 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng17.1.jpg?​direct|}} Tập 17 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng18.1.jpg?​direct|}} Tập 18 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng19.1.jpg?​direct|}} Tập 19 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng20.1.jpg?​direct|}} Tập 20 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng21.1.jpg?​direct|}} Tập 21 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng22.1.jpg?​direct|}} Tập 22 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng23.1.jpg?​direct|}} Tập 23 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng24.1.jpg?​direct|}} Tập 24 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng25.1.jpg?​direct|}} Tập 25 
-  * {{:​manga:​manga_itto_song_gio_cầu_truờng26.1.jpg?​direct|}} Tập 26 
- 
-</​carousel>​ 
- 
- 
----- 
-=== Lượt truy cập === 
-~~NOCACHE~~ 
-<WRAP tablewidth 100% centeralign>​ 
-|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**| 
-</​WRAP>​