TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:khi_te_bao_lam_viec [2020/08/07 21:53]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:khi_te_bao_lam_viec [2020/09/17 12:22] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 38: Line 38:
   * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do IPM phát hành với tên **Khi Tế Bào Làm Việc**.   * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do IPM phát hành với tên **Khi Tế Bào Làm Việc**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Câu chuyện kể về một thế giới bên trong cơ thể người, ​khi dàn nhân vật chính lại là các tế bào như bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu,... Thế giới của những tế bào không hề yên bình bởi chúng luôn bị đe dọa bởi sự xâm hại của những vi khuẩn+{{ :​manga:​tbq-wiki-khi-te-bao-lam-viec.jpg |}}
  
 +Có vô vàn tế bào đang làm việc trong cơ thể con người. Hồng cầu chuyển phát oxy, bạch cầu tiêu diệt vi khuẩn, tiểu cầu lấp miệng vết thương… Các tế bào làm việc không ngừng nghỉ suốt 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm!
 +
 +Biết bao hiểm họa đến từ thế giới bên ngoài như vi khuẩn, virus, kí sinh trùng… đang rình rập con người. Mỗi khi có kẻ địch xâm nhập, đội quân tế bào trong cơ thể chúng ta sẽ xoay xở ra sao!?
 +
 +“Khi tế bào làm việc” - Tế bào ra trận, vi khuẩn yên phận!
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====