TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:kobato [2020/08/01 01:54]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:kobato [2020/08/01 01:54]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 36: Line 36:
 (Kari) (こばと。(仮) Kobato. ("​Tựa tạm thời"​)),​ nhưng tạm dừng vào cuối năm 2005. Bộ truyện được xuất bản trở lại trên tạp chí Newtype số tháng 11 năm 2007. (Kari) (こばと。(仮) Kobato. ("​Tựa tạm thời"​)),​ nhưng tạm dừng vào cuối năm 2005. Bộ truyện được xuất bản trở lại trên tạp chí Newtype số tháng 11 năm 2007.
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Hồng Sức với tên **Kobato.**.
   * 2019: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Kobato.**,​ dưới hình thức boxset trọn bộ 6 tập. Quà tặng kèm cùng bộ boxset này là 2 tấm postcard.   * 2019: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Kobato.**,​ dưới hình thức boxset trọn bộ 6 tập. Quà tặng kèm cùng bộ boxset này là 2 tấm postcard.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====