TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:lang_khach_kenshin [2019/08/22 09:44] (current)
Phuc Hong created
Line 1: Line 1:
 +====== Lãng Khách Kenshin ======
  
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Lãng Khách Kenshin ​ ^|
 +|  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 +^  MANGA  ^|
 +|Thể Loại| Shounen, , lịch sử, cổ trang, hành động, lãng mạn |
 +|Độ tuổi|13+|
 +|Tác Giả|WATSUKI Nobuhiro|
 +|Họa Sĩ|WATSUKI Nobuhiro|
 +|Số tập|28|
 +|Sáng Tác|1994 - 1999|
 +|Tình Trạng|Hoàn thành|
 +|Tạp Chí|Shuukan Shounen Jump|
 +|NXB Nhật Bản|Shueisha|
 +|NXB Việt Nam|TVMCOMICS\\ Kim Đồng (2019)|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|28 tập bìa đơn (TVMComics)\\ 23 tập bìa rời tải bản (TVMComics) (Dừng)\\ 1 tập (Kim Đồng) (Sắp phát hành)|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=langkhachkenshin|name=Lãng_Khách_Kenshin|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Lãng Khách Kenshin** (//Tiếng Nhật//: //​**るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-**//,​ //Romaji:// //**Rurouni Kenshin -Meiji Kenkaku Romantan-**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
 +
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện
 +
 +
 +===== Nhân Vật Chính =====
 +==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật A
 +
 +==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật B
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Thông tin Anime
 +==== Truyện Liên Quan ====
 +Thông tin truyện liên quan
 +==== Light Novel ====
 +Thông tin Light Novel
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 1
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​