TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:liar_game [2019/07/29 14:18]
crushtaetae 3012 [Nhân Vật Chính]
manga:liar_game [2019/08/14 14:02] (current)
Line 36: Line 36:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Bộ truyện kể về một sinh viên đại học có tính tình trung thực tên là Nao Kanzaki. Một hôm nọ cô nhận được một bọc tiền chứa 100 triệu yên (khoảng 1 triệu đô la Mỹ) kèm theo một lưu ý rằng cô đang là thí sinh cho trò chơi Liar Game. Trong trò chơi giả tưởng này, các thí sinh được gian lận và nói dối để chiếm được tiền của các thí sinh khác và cuối cùng, người thua cuộc sẽ phải chịu một khoản nợ.Tin ai, và không tin ai, khi đối thủ đầu tiên của cô là người thầy từng có ơn dìu dắt mình, và người nhận lời giúp cô trớ trêu thay lại là một trùm lừa đảo vừa mãn hạn tù…+Bộ truyện kể về một sinh viên đại học có tính tình trung thực tên là Nao Kanzaki. Một hôm nọ cô nhận được một bọc tiền chứa 100 triệu yên (khoảng 1 triệu đô la Mỹ) kèm theo một lưu ý rằng cô đang là thí sinh cho Giảđấu ​Liar Game. Trong trò chơi giả tưởng này, các thí sinh được gian lận và nói dối để chiếm được tiền của các thí sinh khác và cuối cùng, người thua cuộc sẽ phải chịu một khoản nợ.Tin ai, và không tin ai, khi đối thủ đầu tiên của cô là người thầy từng có ơn dìu dắt mình, và người nhận lời giúp cô trớ trêu thay lại là một trùm lừa đảo vừa mãn hạn tù…