TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:naruto [2019/06/24 06:09]
việt anh nguyễn [Nhân Vật Chính]
manga:naruto [2019/08/14 14:02] (current)
Line 45: Line 45:
 ==== Uzumaki Naruto (うずまき ナルト) ==== ==== Uzumaki Naruto (うずまき ナルト) ====
 <WRAP left> <WRAP left>
-[{{:naruto_shippūden_logo-1.png|**Nhân vật A**}}]+[{{:manga:​naruto_shippuden_logo-1.png|**Nhân vật A**}}]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 Là Hokage đệ Thất của làng Lá, nhân vật chính trong bộ manga và anime "​Naruto"​ sáng tác bởi Masashi Kishimoto. Tên và họ của cậu đều có nghĩa là nước xoáy hay xoáy trôn ốc, có lẽ lấy cảm hứng từ Xoáy nước Naruto trong eo biển Naruto ở Nhật. Khi tạo dựng Uzumaki Naruto, Kishimoto muốn giữ sự "đơn giản và ngốc nghếch"​ của nhân vật trong khi cho cậu ta nhiều tính cách giống Son Goku, nhân vật chính đến từ Dragon Ball. Là Hokage đệ Thất của làng Lá, nhân vật chính trong bộ manga và anime "​Naruto"​ sáng tác bởi Masashi Kishimoto. Tên và họ của cậu đều có nghĩa là nước xoáy hay xoáy trôn ốc, có lẽ lấy cảm hứng từ Xoáy nước Naruto trong eo biển Naruto ở Nhật. Khi tạo dựng Uzumaki Naruto, Kishimoto muốn giữ sự "đơn giản và ngốc nghếch"​ của nhân vật trong khi cho cậu ta nhiều tính cách giống Son Goku, nhân vật chính đến từ Dragon Ball.