TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:nha_tro_nhat_khac [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:nha_tro_nhat_khac [2019/10/22 01:21]
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 31: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Nhà ​Trọ Nhất Khắc** (//Tiếng Nhật//: //​**めぞん一刻**//,​ //Romaji:// //**Mezon Ikkoku**//) là một manga seinen do tác giả Takahashi Rumiko sáng tác.+**Nhà ​trọ Nhất Khắc** (//Tiếng Nhật//: //​**めぞん一刻**//,​ //Romaji:// //**Maison ​Ikkoku**//) là một manga seinen do tác giả Takahashi Rumiko sáng tác.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Câu chuyện xoay quanh nhân vật Godai Yusaku tìm cách tán tỉnh cô quản lý xinh đẹp Kyoko của khu nhà trọ Nhất khắc, trong sự bủa vây của các "vệ tinh" xung quanh. Yusaku vốn là cậu học trò nghèo, lại luôn lận đận trong học hành thi cử, trong khi cô quản lý Kyoko vừa xinh đẹp, lại chưa thể quên người chồng đã mất chỉ 6 tháng sau khi kết hôn. Liệu Yusaku có cơ hội nào không...? Câu chuyện xoay quanh nhân vật Godai Yusaku tìm cách tán tỉnh cô quản lý xinh đẹp Kyoko của khu nhà trọ Nhất khắc, trong sự bủa vây của các "vệ tinh" xung quanh. Yusaku vốn là cậu học trò nghèo, lại luôn lận đận trong học hành thi cử, trong khi cô quản lý Kyoko vừa xinh đẹp, lại chưa thể quên người chồng đã mất chỉ 6 tháng sau khi kết hôn. Liệu Yusaku có cơ hội nào không...?