TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:nha_tro_nhat_khac [2019/10/22 01:21]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:nha_tro_nhat_khac [2019/10/22 01:24]
Phuc Hong [Nhà trọ Nhất Khắc]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​maison_vol_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​manga:​maison_vol_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| Hài hước, ​lãng mạn, ​Seinen ​+|Thể Loại| ​Seinen, ​Hài hước, ​Lãng mạn, ​Chính kịch ​
-|Độ tuổi| ​13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành ​+|Độ tuổi| ​18+ | 
-|Tác Giả| ​Rumiko ​TAKAHASHI| +|Tác Giả| TAKAHASHI ​Rumiko
-|Số tập| 15 Tập | +|Số tập| 15 tập | 
-|Sáng Tác| tháng ​11/1980 – tháng ​4/1987 |+|Sáng Tác| Tháng ​11 năm 1980 – Tháng ​năm 1987 |
 |Tình Trạng| Đã hoàn thành | |Tình Trạng| Đã hoàn thành |
 |Tạp Chí| tạp chí Big Comic Spirits | |Tạp Chí| tạp chí Big Comic Spirits |
 |NXB Nhật Bản| Shogakukan | |NXB Nhật Bản| Shogakukan |
 |NXB Việt Nam| NXB Trẻ | |NXB Việt Nam| NXB Trẻ |
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| NXB Trẻ, 11 tập (Đang phát hành) |+|Dịch giả| Quỳnh Hương | 
 +|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 15 tập (Hoàn thành) (2019) |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->