TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:nhanh_linh_lan_hac_am [2019/10/23 08:37]
Phuc Hong [Nhành Linh Lan Hắc Ám]
manga:nhanh_linh_lan_hac_am [2019/10/23 08:41]
Phuc Hong [Nhành Linh Lan Hắc Ám]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​m_nhanh_linh_lan_hac_am_1.jpg |}}  || |  {{:​manga:​m_nhanh_linh_lan_hac_am_1.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounen, seinen, kịch ​tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại| ​ShoujoChính ​kịch, ​Bí ẩnHọc đường ​
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|+|Độ tuổi|13+|
 |Nguyên tác|AKIYOSHI Rikako| |Nguyên tác|AKIYOSHI Rikako|
 |Họa Sĩ|ANISAKI Yuna| |Họa Sĩ|ANISAKI Yuna|