TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:nhoc_zombie [2019/05/23 11:17]
Moon Chan [Thông Tin Khác]
manga:nhoc_zombie [2019/08/14 14:02] (current)
Line 31: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Nhóc Zombie** (Tên tiếng Nhât: ゾゾゾ ゾンビ-くん,​ phiên âm: Zozozo Zonbi-kun) là tác phẩm của NAGATOSHI Yasunari sáng tác khi ông đã 45 tuổi. Ông còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, trong đó có thể kể đến **Uchuujin Tanaka Tarou** (Tên tiếng Nhật: うちゅう人田中太郎) từng được phát hành không bản quyền ở Việt Nam vào những năm 90 với tên **Chú Nhóc Từ Trên Trời Rơi Xuống**. ​+**Nhóc Zombie**// (Tên tiếng Nhât: ゾゾゾ ゾンビ-くん,​ phiên âm: Zozozo Zonbi-kun)// là tác phẩm của NAGATOSHI Yasunari sáng tác khi ông đã 45 tuổi. Ông còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, trong đó có thể kể đến **Uchuujin Tanaka Tarou** (Tên tiếng Nhật: うちゅう人田中太郎) từng được phát hành không bản quyền ở Việt Nam vào những năm 90 với tên **Chú Nhóc Từ Trên Trời Rơi Xuống**. ​
  
   * Ngày 22/05/2019, NXB Trẻ thông báo mua bản quyền **Nhóc Zombie** và dự kiến phát hành trong tháng 06.    * Ngày 22/05/2019, NXB Trẻ thông báo mua bản quyền **Nhóc Zombie** và dự kiến phát hành trong tháng 06.