TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:noragami_ngoai_truyen [2020/10/02 18:31]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:noragami_ngoai_truyen [2020/10/02 18:32] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 48: Line 48:
 Và có một mối ràng buộc với ông thần nghèo kiết hủ lậu Yato. Hiyori bắt đầu biết đến một thế giới kỳ lạ, thế giới của các vị thần. Và có một mối ràng buộc với ông thần nghèo kiết hủ lậu Yato. Hiyori bắt đầu biết đến một thế giới kỳ lạ, thế giới của các vị thần.
  
 +- - - - - 
  
 +**Vị Thần Lang Thang Ngoại truyện** là những câu chuyện ngoài lề của series chính. Qua đó, bạn sẽ thấy thế giới của các vị thần trong kỉ nguyên hiện đại dưới ngòi bút của tác giả hiện lên sống động và gần gũi đến nhường nào. Các vị thần cũng phải tìm cách chiêu mộ tín đồ (giống như idol chiêu mộ fan), họ cũng gặp những rắc rối rất... đời như bị thầy bói lừa phỉnh (?), bị fan cuồng theo dõi...
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
 ==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== ==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====