TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:noragami_ngoai_truyen [2020/10/02 18:32]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:noragami_ngoai_truyen [2020/10/02 18:32] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 50: Line 50:
 - - - - -  - - - - - 
  
-**Vị Thần Lang Thang Ngoại truyện** là những câu chuyện ngoài lề của series chính. Qua đó, bạn sẽ thấy thế giới của các vị thần trong kỉ nguyên hiện đại dưới ngòi bút của tác giả Adachitoka ​hiện lên sống động và gần gũi đến nhường nào. Các vị thần cũng phải tìm cách chiêu mộ tín đồ (giống như idol chiêu mộ fan), họ cũng gặp những rắc rối rất... đời như bị thầy bói lừa phỉnh (?), bị fan cuồng theo dõi...+**Vị Thần Lang Thang Ngoại truyện** là những câu chuyện ngoài lề của series chính. Qua đó, bạn sẽ thấy thế giới của các vị thần trong kỉ nguyên hiện đại dưới ngòi bút của tác giả hiện lên sống động và gần gũi đến nhường nào. Các vị thần cũng phải tìm cách chiêu mộ tín đồ (giống như idol chiêu mộ fan), họ cũng gặp những rắc rối rất... đời như bị thầy bói lừa phỉnh (?), bị fan cuồng theo dõi...
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====
 ==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== ==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====