TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/05/14 00:49]
Moon Chan [Nozaki & Truyện Tranh Thiếu Nữ]
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/08/06 00:22]
Zhuang Donghohwe
Line 16: Line 16:
 |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
 |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|Tsubaki Izumi
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Tsubaki Izumi
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|Tsubaki Izumi
-|Số tập|<số tập>|+|Số tập|11+|
 |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
 |Tình Trạng| Đang sáng tác | |Tình Trạng| Đang sáng tác |
Line 25: Line 25:
 |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
 |NXB Việt Nam| IPM (2019) | |NXB Việt Nam| IPM (2019) |
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 2+ (Đang phát hành) |+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 5+ (Đang phát hành) |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyn|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=nozakivatruyentranhthieunu|name=Nozaki_và_truyn_tranh_thiếu_nữ|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====