TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/05/15 19:58]
Vuong Quoc [Nozaki & Truyện Tranh Thiếu Nữ]
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/08/06 00:22]
Zhuang Donghohwe
Line 16: Line 16:
 |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
 |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|Tsubaki Izumi
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Tsubaki Izumi
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|Tsubaki Izumi
-|Số tập|<số tập>|+|Số tập|11+|
 |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
 |Tình Trạng| Đang sáng tác | |Tình Trạng| Đang sáng tác |
Line 25: Line 25:
 |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
 |NXB Việt Nam| IPM (2019) | |NXB Việt Nam| IPM (2019) |
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 2+ (Đang phát hành) |+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 5+ (Đang phát hành) |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->