TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/08/14 14:02]
Line 1: Line 1:
-====== Nozaki & Truyện Tranh Thiếu Nữ ====== 
  
-<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<​html>​ 
-<​style>​ 
-table { 
-background-color:​white;​ 
-} 
-</​style>​ 
-</​html>​ 
- 
-<WRAP right 300px> 
-^  Nozaki & Truyện Tranh Thiếu Nữ  ^| 
-|  {{:​manga:​nozaki_vol_1_special.jpg?​direct|}} ​ || 
-^  MANGA  ^| 
-|Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | 
-|Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| 
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>| 
-|Tác Giả|<​tác giả>| 
-|Họa Sĩ|<​họa sĩ>| 
-|Số tập|<​số tập>| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| 
-|Tình Trạng| Đang sáng tác | 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>| 
-|NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| 
-|NXB Việt Nam| IPM (2019) | 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 2+ (Đang phát hành) | 
-</​WRAP>​ 
-<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<WRAP right 200px> 
-^  Đánh giá truyện ​ ^ 
-|{(rater>​id=nozakivatruyentranhthieunu|name=Nozaki_và_truyện_tranh_thiếu_nữ|type=rate|trace=user)}| 
-</​WRAP>​ 
-===== Giới thiệu ===== 
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện 
- 
-===== Tóm tắt nội dung ===== 
-NAM SINH CẤP BA KHÔ KHAN LẠI LÀ TÁC GIẢ TRUYỆN TRANH THIẾU NỮ LÃNG MẠN! 
- 
-Umetaro NOZAKI là một nam sinh cấp ba khô khan. Cô bạn Sakura CHIYO thích cậu và đã dồn hết can đảm để tỏ tình. Nhưng không hiểu sao cô không trở thành người yêu, mà thành trợ lý bất đắc dĩ cho cậu tác giả truyện tranh thiếu nữ này. Kể từ đó, hàng loạt tình huống khó hiểu, thậm chí… khó đỡ liên tiếp xảy đến. 
- 
-Đây là câu chuyện hài hước về cuộc sống thường ngày của NOZAKI, một nam sinh cấp ba đồng thời cũng là tác giả truyện tranh thiếu nữ nổi tiếng. 
- 
- 
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (間 黒男) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (藪) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-===== Review ===== 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Doraemon]] ** 
->// ​  Nội dung review #1   // 
- 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Truyện Bản Quyền]] ** 
->// ​  Nội dung review #2   // 
- 
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Light Novel ==== 
-Thông tin Light Novel 
- 
-===== Danh Sách Bìa Truyện ===== 
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{:​manga:​nozaki_vol_1.jpg?​direct|}} Tập 1 
-  * {{:​manga:​nozaki_vol_1_special.jpg?​direct|}} Tập 1 (Đặc biệt) 
-  * {{:​manga:​nozaki_vol_2.jpg?​direct|}} Tập 2 
-  
-</​carousel>​ 
- 
----- 
-=== Lượt truy cập === 
-~~NOCACHE~~ 
-<WRAP tablewidth 100% centeralign>​ 
-|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**| 
-</​WRAP>​