TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/05/14 00:41]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2019/08/14 14:02] (current)
Line 16: Line 16:
 |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
 |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| |Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|Tsubaki Izumi
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|Tsubaki Izumi
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|Tsubaki Izumi
-|Số tập|<số tập>|+|Số tập|11+|
 |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| |Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>|+|Tình Trạng| Đang sáng tác |
 |Tạp Chí|<​tạp chí>| |Tạp Chí|<​tạp chí>|
 |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| |NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam| IPM (2019) | 
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 5+ (Đang phát hành) ​|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyn|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=nozakivatruyentranhthieunu|name=Nozaki_và_truyn_tranh_thiếu_nữ|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====