TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2021/03/31 11:48]
Moon Chan [Nhân Vật Chính]
manga:nozaki_kun_va_truyen_tranh_thieu_nu [2021/03/31 11:58] (current)
Moon Chan [Thông Tin Khác]
Line 82: Line 82:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
 +<WRAP LEFT>
 +[{{:​manga:​gekkan-shoujo-nozaki-kun-anime.jpg?​250|**Poster anime Gokushufudou:​ The Way of the House Husband**}}]
 +</​WRAP>​
 Phim được công chiếu vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 trên TV Tokyo với tổng cộng 12 tập. Thêm vào đó, 6 tập “cảnh phim đặc biệt” dài 4 phút cũng sẽ được phát hành ngày 24 tháng 9 năm 2014.  Phim được công chiếu vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 trên TV Tokyo với tổng cộng 12 tập. Thêm vào đó, 6 tập “cảnh phim đặc biệt” dài 4 phút cũng sẽ được phát hành ngày 24 tháng 9 năm 2014. 
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====