TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:one_piece_treasure_databook [2019/06/21 12:29]
Moon Chan [Giới Thiệu Từng Tập]
manga:one_piece_treasure_databook [2019/08/14 14:02] (current)
Line 79: Line 79:
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Ngườreview]] ​** +>**▲ Đại Hải** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>//** One Piece**, có mt số những chi tiết chưa từng được công bố ở trên mạch truyện chính, thì những cuốn **Hồ Sơ One Piece** này lạchứa đựng nó, là người hâm mộ **One Piece** thì phải nên sở hữu nó vì có nhiều sự thật rất thú vịCho những ai chưa biết **One Piece** thì nó chính là manga truyện tranh hàng đầu tại Nhật Bản, kể việc cuộc phiêu lưu của cậu nhóc Luffy do ăn Trái Ác Quỷ đã biến thành người cao su và Vì lời hứa với Shanks, câu quyết định ra khơi làm Hải tặc và hơn thế nữa, ước mơ của cậu là trở thành Vua Hải Tặc. Trên đường đi, Luffy kết nạp thêm nhiều đồng đội để cùng mình đi khám phá và giúp đỡ lẫn nhau. Truyện ý nghĩa ở những câu chuyện tình đồng đội, những cuộc phiêu lưu kỳ thú mà ko bao giờ làm người xem phát chán, đề cao tính kiên trì, ko chịu bỏ cuộc trước những đối thủ mạnh. Tập sách là một hệ thống các nhân vật từ chính tới phụ từng xuất hiện trong tác phẩm, tiếp đó là những địa danh, đặc sản, dấu mốc… mà Luffy cùng các thành viên trong băng mũ rơm từng đi qua. Những bí ẩn của hơn 60 tập truyện sẽ được tiết lộ trong những cuốn hồ sơ này.   //
- +
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người ​review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   // +
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====