TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:ot_bay_mau [2020/04/09 11:50]
Moon Chan [Ớt Bảy Màu]
manga:ot_bay_mau [2020/08/02 16:43] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Ớt Bảy Màu** (//Tiếng Nhật//: //​**虹色とうがらし**//,​ //Romaji:// //**Niji Iro Togarashi**//​) à tác phẩm do ADACHI Mitsuru sáng tác vào năm 1990.  +**Ớt Bảy Màu** (//Tiếng Nhật//: //​**虹色とうがらし**//,​ //Romaji:// //**Niji Iro Togarashi**//​) à tác phẩm do ADACHI Mitsuru sáng tác vào năm 1990. Truyện được đăng trên tạp chí Shonen Sunday từ 1990 đến 1992. 
-Truyện được đăng trên tạp chí Shonen Sunday từ 1990 đến 1992.  +
-  * **Ớt Bảy Màu** dự kiến tái bản lần thứ 2 tại Việt Nam vào 2020 với hình thức mới+
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Ớt Bảy Màu** , dưới hình thức cuốn mỏng.
 +  * ????: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Ớt Bảy Màu**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Sau cái chết của mẹ, Shimichi chuyển lên Edo sống cùng với 6 anh chị em khác ở cư xá Karakuri, được xây bởi người cha mà họ chưa từng gặp. Họ là anh em cùng cha khác mẹ (thực tế thì có một người trong số họ không cùng huyết thống) và mẹ của họ đều đã chết. Không lâu sau khi Shimichi đến, 7 anh chị em quyết định làm một chuyến đi để thăm mộ các bà mẹ. Mọi nguy hiểm bắt đầu từ đây. Sau cái chết của mẹ, Shimichi chuyển lên Edo sống cùng với 6 anh chị em khác ở cư xá Karakuri, được xây bởi người cha mà họ chưa từng gặp. Họ là anh em cùng cha khác mẹ (thực tế thì có một người trong số họ không cùng huyết thống) và mẹ của họ đều đã chết. Không lâu sau khi Shimichi đến, 7 anh chị em quyết định làm một chuyến đi để thăm mộ các bà mẹ. Mọi nguy hiểm bắt đầu từ đây.