TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:pokemon_pipi_rs [2020/09/17 12:37]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:pokemon_pipi_rs [2020/09/17 12:37] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 36: Line 36:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-“Ông tổ” của series truyện hài Pokémon ​– Cuộc ​phiêu lưu của Pippi” cuối cùng đã bắt tay vào thực hiện phần mới!! Mở màn bằng sự xuất hiện của kẻ địch cực mạnh Achamo – Thủ phạm ganh đua với Pippi từ thi câu cá đến tranh giải thần tượng! Trận chiến đầy kịch tính nhưng cũng siêu siêu… khó đỡ này chắc chắn sẽ khiến bạn phải cười mệt nghỉ!!+{{ :​manga:​tbq-wiki-pokemon-pipi-rs.jpg |}} 
 + 
 +“Ông tổ” của series truyện hài **Pokémon ​Cuộc ​Phiêu Lưu Của Pippi** cuối cùng đã bắt tay vào thực hiện phần mới!! ​ 
 + 
 +Mở màn bằng sự xuất hiện của kẻ địch cực mạnh Achamo – Thủ phạm ganh đua với Pippi từ thi câu cá đến tranh giải thần tượng! Trận chiến đầy kịch tính nhưng cũng siêu siêu… khó đỡ này chắc chắn sẽ khiến bạn phải cười mệt nghỉ!!