TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:princess_princess [2020/08/01 22:02]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:princess_princess [2020/08/07 22:44] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 35: Line 35:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tnộdung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Theo học ở mộtrường nam sinh, KOUNO Toru tự nhiên lạđượ"chào đón" ​bất ngờ. Tại ngôi trường mới này, cậu làm quen với Shihodani - mt chàng trai đẹp như con gái và Makoto cũng là trai đẹp nhưng hơi "kì kì".
  
 +Điều Toru không ngờ tới nhất là Yuu-chan (Shihodani) và Miko-chan (Makoto) chính là "​đông công chúa" và "tây công chúa" của trường, và Toru giờ cũng phải chịu chung số phận...
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====