TBQ wiki

Quyền Thuật Vô Song

Quyền Thuật Vô Song
MANGA
Thể Loại <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life…)>
Độ tuổi(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành…)
Nguyên tác<nguyên tác>
Tác Giả<tác giả>
Họa Sĩ<họa sĩ>
Số tập<số tập>
Sáng Tác<khoảng thời gian sáng tác>
Tình Trạng<Đang sáng tác / đã hoàn thành>
Tạp Chí<tạp chí>
NXB Nhật Bản<NXB NB>
NXB Việt Nam<Tên NXB Việt Nam (2019)>
Tình Trạng Phát
Hành Ở Việt Nam
<Tên NXB Việt Nam & số tập>

Giới thiệu

Quyền Thuật Vô Song (Tiếng Nhật: <tên tiếng nhật>, Romaji: <tên Romaji>)

Tại Việt Nam:

  • 1998: Truyện xuất bản không bản quyền bởi ???? với tên Chú Bé Long Nhi - Hoàng Phi Hồng , dưới hình thức cuốn mỏng.
  • ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi ???? với tên Hoàng Phi Hồng , dưới hình thức cuốn mỏng.
  • ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên Tân Thiết Quyền Tiểu Tử , dưới hình thức cuốn mỏng, trọn bộ 23 tập.
  • ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đà Nẵng với tên Cậu Bé Vô Song, trọn bộ 59 tập.
  • ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Đồng Nai với tên Thời Niên Thiếu Hoàng Phi Hồng.
  • 2015: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên Quyền Thuật Vô Song, dưới hình thức bìa gập.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung 1) của bộ truyện

Nhân Vật Chính

Nhân vật A (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật A

Giới thiệu về Nhân Vật A

Nhân vật B (Tên tiếng Nhật)

Nhân vật B

Giới thiệu về Nhân Vật B

Review

Người review
Nội dung review #1
Người review
Nội dung review #2

Thông Tin Khác

Anime

Thông tin Anime

Truyện Liên Quan

Thông tin truyện liên quan

Light Novel

Thông tin Light Novel

Danh Sách Bìa Truyện

Tập 1
Tập 2

Lượt truy cập

Trang này đã được truy cập 2 lần vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: 356 lần.
1)
Chú thích #2