TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:shiba_occhan [2020/09/06 14:55] (current)
Moon Chan created
Line 1: Line 1:
 +====== Quý Ông Shiba ======
  
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^  Quý Ông Shiba  ^|
 +|  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 +^  MANGA  ^|
 +|Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
 +|Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|
 +|Nguyên tác|<​nguyên tác>|
 +|Tác Giả|<​tác giả>|
 +|Họa Sĩ|<​họa sĩ>|
 +|Số tập|<​số tập>|
 +|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|
 +|Tình Trạng|<​Đang sáng tác / đã hoàn thành>|
 +|Tạp Chí|<​tạp chí>|
 +|NXB Nhật Bản|<​NXB NB>|
 +|NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>|
 +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=shiba_occhan|name=Quý Ông Shiba|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Quý Ông Shiba** (//Tiếng Nhật//: //​**しばおっちゃん**//,​ //Romaji:// //**Shiba Occhan**//​) ​
 +
 +**Tại Việt Nam**:
 +  * 2019: Tác phẩm được Sky Comics **công bố bản quyền**.
 +  * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do Sky Comics phát hành với tên **Quý Ông Shiba**.
 +
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +
 +Bối cảnh của truyện là một thế giới mà đàn ông khi đến tuổi trung niên sẽ dần biến thành người chó shiba inu. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày kì thú của ông chú Shiba Occhan 43 tuổi nghề nghiệp quản lý. Chuyện gia đình, chuyện công sở, dù cuộc sống có mệt mỏi ra sao, ông chú Shiba Occhan vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
 +
 +
 +===== Nhân Vật Chính =====
 +==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật A
 +
 +==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật B
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Thông tin Anime
 +==== Truyện Liên Quan ====
 +Thông tin truyện liên quan
 +==== Light Novel ====
 +Thông tin Light Novel
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 1
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​