TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:sket_dance [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
manga:sket_dance [2019/08/14 14:02]
Line 1: Line 1:
-====== Sket Dance ====== 
  
-<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<​html>​ 
-<​style>​ 
-table { 
-background-color:​white;​ 
-} 
-</​style>​ 
-</​html>​ 
- 
-<WRAP right 300px> 
-^  Sket Dance  ^| 
-|  {{:​manga:​m_sket_dance_1.jpg |}}  || 
-^  MANGA  ^| 
-|Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | 
-|Độ tuổi|(13+,​ 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| 
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>| 
-|Tác Giả|<​tác giả>| 
-|Họa Sĩ|<​họa sĩ>| 
-|Số tập|<​số tập>| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>| 
-|Tình Trạng|<​Đang sáng tác / đã hoàn thành>| 
-|Tạp Chí|<​tạp chí>| 
-|NXB Nhật Bản|<​NXB NB>| 
-|NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>| 
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>| 
-</​WRAP>​ 
-<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> 
-<WRAP right 200px> 
-^  Đánh giá truyện ​ ^ 
-|{(rater>​id=sketdance|name=Sket Dance|type=rate|trace=user)}| 
-</​WRAP>​ 
-===== Giới thiệu ===== 
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện 
-  * Truyện được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành từ 12/2017. Tuy nhiên khi phát hành đến tập 13 vào 07/2018, tựa truyện phải dừng vì dịch giả MonkeyKing bận công việc. ​ 
-  * Đến tháng 07/2019, tác phẩm được phát hành trở lại theo lịch 2 tuần/ tập cho đến hết truyện. ​ 
- 
-===== Tóm tắt nội dung ===== 
-Đời học sinh ai chẳng có một, hai chuyện đau đầu. Và ở ngôi trường nọ, có một nhóm chuyên đứng ra nhận giải quyết những phiền não đó của các bạn! Biệt danh của họ là “SKET DAN”, CLB hỗ trợ học đường. Và hôm nay, họ lại nhận được những ủy thác mới! 
- 
- 
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
- 
-===== Review ===== 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #1   // 
- 
->** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ** 
->// ​  Nội dung review #2   // 
- 
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Light Novel ==== 
-Thông tin Light Novel 
- 
- 
-===== Danh Sách Bìa Truyện ===== 
-<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
-  * {{:​manga:​m_sket_dance_1.jpg |}} Tập 1 (15/​12/​2017) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2 (29/​12/​2017) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 3 (12/​01/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 4 (26/​01/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 5 (23/​02/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 6 (09/​03/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 7 (23/​03/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 8 (06/​04/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 9 (20/​04/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 10 (04/​05/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 11 (29/​06/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 12 (13/​07/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 13 (27/​07/​2018) 
-  * {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}} Tập 14 (15/​07/​2019) 
- 
-</​carousel>​ 
- 
----- 
-=== Lượt truy cập === 
-~~NOCACHE~~ 
-<WRAP tablewidth 100% centeralign>​ 
-|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**| 
-</​WRAP>​