TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:26]
Phuc Hong [Tóm tắt nội dung]
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:35]
Phuc Hong [Tableau・Gate]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại| ​ShoujoHành độngFantasyPhiêu lưuDã sử, Drama 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| +|Độ tuổi|13+| 
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>+|Tác Giả|SUZUKI Rika
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Số tập|22+
-|Họa Sĩ|<​họa sĩ>+|Sáng Tác|2007 - Hiện tại| 
-|Số tập|<số tập>+|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thờgian sáng tác>+|Tạp Chí|Princess Gold (Akita Shoten) (2007 - 2011)\\ Gekkan Princess (Akita Shoten) (2011 - Hiện ​tại) 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|NXB Nhật Bản|Akita Shoten|
-|Tạp Chí|<tạp chí>+
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>|+
 |NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>| |NXB Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam (2019)>|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên NXB Việt Nam & số tập>|