TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:26]
Phuc Hong [Tóm tắt nội dung]
manga:tableau_gate [2019/10/21 11:38]
Phuc Hong [Tableau・Gate]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhàislice of life...)> ​+|Thể Loại| ​ShoujoHành độngFantasyPhiêu lưuDã sử, Drama 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| +|Độ tuổi|13+| 
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>+|Tác Giả|SUZUKI Rika
-|Tác Giả|<tác giả>​| +|Số tập|22+
-|Họa Sĩ|<​họa sĩ>+|Sáng Tác|2007 - Hiện tại| 
-|Số tập|<số tập>+|Tình Trạng|Đang sáng tác| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thờgian sáng tác>+|Tạp Chí|Princess Gold (Akita Shoten) (2007 - 2011)\\ Gekkan Princess (Akita Shoten) (2011 - Hiện ​tại) 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|NXB Nhật Bản|Akita Shoten
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Amak Books và NXB Hà Nội| 
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|Dịch giả|Nguyễn Lan Hương
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|tập (Đang phát hành) (2019)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->