TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
manga:thien_than_chinh_nghia [2020/07/01 15:41]
Moon Chan created
manga:thien_than_chinh_nghia [2020/07/01 22:03] (current)
Phuc Hong [Thiên Thần Chính Nghĩa]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinenkịch tíchhài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|JoseiHài HướcLãng mạnĐời thường
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)| +|Độ tuổi|18+| 
-|Nguyên tác|<​nguyên tác>+|Tác Giả|HIJIRI Chiaki
-|Tác Giả|<tác giả>+|Họa Sĩ|HIJIRI Chiaki
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Số tập|7 Tập| 
-|Số tập|<số tập>+|Sáng Tác|2004 - 2008
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|Tạp Chí|Chorus
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|NXB Nhật Bản|Shueisha
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Trẻ (2020)| 
-|NXB Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam (2019)>+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 Tập (Sắp phát hành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Thiên ThầChính Nghĩa** (//Tiếng Nhật//: //**正義の味方**//, //Romaji:// //**Seigi no Mikata**//, //dịch:// //Đồng minh của chính nghĩa// hay //Anh hùng chính nghĩa//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====