TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:tieng_hat_tu_trai_tim [2019/11/24 01:38]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:tieng_hat_tu_trai_tim [2019/11/24 01:39] (current)
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Tiếng hát từ trái tim** (//Tiếng Nhật//: //​**心が叫びたがってるんだ。**//,​ //Romaji:// //**Kokoro ga Sakebitagatterunda.**//​ hay thường được đọc tắt là **Kokosake** (ここさけ),​ //Dịch:// //**Trái tim muốn hét to**//, //Tựa lót tiếng Anh:// //Beautiful Word Beautiful World//) là bộ manga minh họa bởi tác giả Akui Makoto, dựa theo nguyên tác bộ movie anime cùng tên, với kịch bản phim thực hiện bởi Chou Heiwa Busters (Tên dùng để chỉ đội 3 người đã làm nên bộ movie anime, gồm biên kịch Okada Mari, đạo diễn Nagai Tatsuyuki và họa sĩ thiết kế nhân vật Tanaka Masayoshi). ​+**Tiếng hát từ trái tim** (//Tiếng Nhật//: //​**心が叫びたがってるんだ。**//,​ //Romaji:// //**Kokoro ga Sakebitagatterunda.**//​ hay thường được đọc tắt là **Kokosake** (ここさけ),​ //Dịch:// //Trái tim muốn hét to//, //Tựa lót tiếng Anh:// //**Beautiful Word Beautiful World**//) là bộ manga minh họa bởi tác giả Akui Makoto, dựa theo nguyên tác bộ movie anime cùng tên, với kịch bản phim thực hiện bởi Chou Heiwa Busters (Tên dùng để chỉ đội 3 người đã làm nên bộ movie anime, gồm biên kịch Okada Mari, đạo diễn Nagai Tatsuyuki và họa sĩ thiết kế nhân vật Tanaka Masayoshi). ​
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====