TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:van_hao_luu_lac [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:van_hao_luu_lac [2019/11/27 12:48] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 36: Line 36:
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-Tóm tt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện+Câu chuyện ​tập hợp các văn hào sức mạnh siêu nhiên. Ví dụ, trong đời thực, Ryūnosuke Akutagawa đã viếnhững câu chuyệđược hoan nghênh và truyền cảm hứng cho bộ phim Rashōmon ​(cũng là tên siêu năng lực của Akutagawa) của Akira Kurosawa và bộ phim Jigoku Hen (Hell Screen) của Aoi Bungaku Series. ​
  
 +Trong **[Văn Hào Lưu Lạc]**, anh ta có khả năng biến đổi và điều khiển chiếc áo choàng của mình thành một thực thể giống quái vật có khả năng nuốt chửng mọi thứ. Cùng với nhau, các văn hào giải quyết những vụ việc bí ẩn như là một phần của "Cơ quan thám tử vũ trang" và "Mafia Cảng",​ trong khi những kẻ khác xuất hiện với vai trò phản diện.
  
 ===== Nhân Vật Chính ===== ===== Nhân Vật Chính =====