TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:vi_than_lang_thang [2019/10/12 10:20]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:vi_than_lang_thang [2020/07/31 22:50]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 34: Line 34:
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 ** Vị Thần Lang Thang** (//Tiếng Nhật//: //​**ノラガミ**//,​ //Romaji:// //​**Noragami**//​) là một tác phẩm của tác giả Adachitoka. Bộ truyện bắt đầu được đăng trên tạp chí Kodansha'​s Monthly Shonen từ tháng 1/2011. Phiên bản 20 tập tankobon cũng đã được phát hành kể từ tháng 2/2019. Bộ truyện được dựng thành anime và phát sóng từ ngày 5 tháng 1 năm 2014 đến ngày 23 tháng 3 năm 2014 với tổng cộng 12 tập phim. Phần thứ hai mang tên Noragami Aragoto (Japanese: ノラガミ ARAGOTO, lit. Stray god fighting scene) được chiếu tại Nhật Bản từ ngày 2 tháng 10 năm 2015 đến ngày 25 tháng 12 năm 2015 với 13 tập phim. ** Vị Thần Lang Thang** (//Tiếng Nhật//: //​**ノラガミ**//,​ //Romaji:// //​**Noragami**//​) là một tác phẩm của tác giả Adachitoka. Bộ truyện bắt đầu được đăng trên tạp chí Kodansha'​s Monthly Shonen từ tháng 1/2011. Phiên bản 20 tập tankobon cũng đã được phát hành kể từ tháng 2/2019. Bộ truyện được dựng thành anime và phát sóng từ ngày 5 tháng 1 năm 2014 đến ngày 23 tháng 3 năm 2014 với tổng cộng 12 tập phim. Phần thứ hai mang tên Noragami Aragoto (Japanese: ノラガミ ARAGOTO, lit. Stray god fighting scene) được chiếu tại Nhật Bản từ ngày 2 tháng 10 năm 2015 đến ngày 25 tháng 12 năm 2015 với 13 tập phim.
 +
 +  * 2016: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Vị Thần Lang Thang**.
 +  * 2019: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Vị Thần Lang Thang**, dưới hình thức bìa gập, nối bản.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Hiyori Iki là một học sinh cấp 2 bình thường cho đến khi cô gặp tai nạn trong lúc đang cố bảo vệ một người lạ?!. Tai nạn này đã khiến cho linh hồn của cô có thể thoát khỏi cơ thể và biết đến sự tồn tại của hai thế giới song song: Vùng Near Shore ( tạm dịch: Vùng Gần Bờ ) - nơi con người và sinh vật cư ngụ và Vùng Far Shỏe ( tạm dịch: Vùng Xa Bờ ) - nơi quỷ và linh hồn nán lại. Thông qua linh hồn của mình, cô đã găp được Yato, một Vị Thần Lang Thang khao khát xây dựng ngôi đền riêng cho bản thân. Hiyori Iki là một học sinh cấp 2 bình thường cho đến khi cô gặp tai nạn trong lúc đang cố bảo vệ một người lạ?!. Tai nạn này đã khiến cho linh hồn của cô có thể thoát khỏi cơ thể và biết đến sự tồn tại của hai thế giới song song: Vùng Near Shore ( tạm dịch: Vùng Gần Bờ ) - nơi con người và sinh vật cư ngụ và Vùng Far Shỏe ( tạm dịch: Vùng Xa Bờ ) - nơi quỷ và linh hồn nán lại. Thông qua linh hồn của mình, cô đã găp được Yato, một Vị Thần Lang Thang khao khát xây dựng ngôi đền riêng cho bản thân.