TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:wild_life_cuoc_song_hoang_da [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:wild_life_cuoc_song_hoang_da [2020/07/31 23:28]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 1: Line 1:
-====== Wild Life - Cuộc ​sống hoang dã ======+====== Wild Life - Cuộc ​Sống Hoang Dã* ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  Wild Life - Cuộc ​sống hoang dã  ^|+^  Wild Life - Cuộc ​Sống Hoang Dã  ^|
 |  {{ :​manga:​wild_life_cuoc_song_hoang_da_tap_1.jpg |}}  || |  {{ :​manga:​wild_life_cuoc_song_hoang_da_tap_1.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 28: Line 28:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=wildlife|name=Wild_Life_Cuc_sng_hoang_dã|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=wildlife|name=Wild Life - Cuc Sng Hoang Dã|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **Wild Life - Cuộc sống hoang dã** (//Tiếng Nhật//: //​**ワイルドライフ**//,​ //Romaji:// //**WAIRUDO RAIFU**//) là bộ truyện của tác giả Masato Fujisaki kể về chàng thiếu niên Tessho Iwashiro, đang cố gắng để trở thành bác sĩ thú y. Truyện bắt đầu được đăng dài kỳ từ 1/1/2003 đến 23/1/2008 trên tạp chí Weekly Shonen Sunday. Truyện được nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và xuất bản lần đầu tiên năm 2006 và tái bản năm 2019. **Wild Life - Cuộc sống hoang dã** (//Tiếng Nhật//: //​**ワイルドライフ**//,​ //Romaji:// //**WAIRUDO RAIFU**//) là bộ truyện của tác giả Masato Fujisaki kể về chàng thiếu niên Tessho Iwashiro, đang cố gắng để trở thành bác sĩ thú y. Truyện bắt đầu được đăng dài kỳ từ 1/1/2003 đến 23/1/2008 trên tạp chí Weekly Shonen Sunday. Truyện được nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và xuất bản lần đầu tiên năm 2006 và tái bản năm 2019.
  
 +  * 2006: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Cuộc Sống Hoang Dã**.
 +  * 2019: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Wild Life - Cuộc Sống Hoang Dã**, dưới hình thức bìa gập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tessho Iwashiro là một học sinh trung học điển hình với kĩ năng đặc biệt. Cậu ấy có một khả năng nhận ra nốt nhạc tuyệt vời. Nó giúp cậu nghe được những gì mà hầu hết mọi người không thể nghe thấy. Sau khi giúp một bác sĩ thú y địa phương thì Tessho nhận ra rằng hướng đi cho cuộc đời mình đó chính là trở thành một bác sĩ thú y.  Tessho Iwashiro là một học sinh trung học điển hình với kĩ năng đặc biệt. Cậu ấy có một khả năng nhận ra nốt nhạc tuyệt vời. Nó giúp cậu nghe được những gì mà hầu hết mọi người không thể nghe thấy. Sau khi giúp một bác sĩ thú y địa phương thì Tessho nhận ra rằng hướng đi cho cuộc đời mình đó chính là trở thành một bác sĩ thú y.