TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:yotsuba [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:yotsuba [2020/07/31 21:58] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 28: Line 28:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^| ^  Đánh giá truyện ​ ^|
-|{(rater>​id=yotsubato|name=Yotsubato_C_Bốn_Lá|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=yotsubato|name=Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
Line 36: Line 36:
 Với nội dung riêng biệt giữa các chap truyện, **Yotsuba&​!** là tập hợp những mẩu chuyện hài hước về cuộc sống thông qua cái nhìn ngây ngô của một cô bé người nước ngoài, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc về cuộc sống đời thường và văn hóa hằng ngày của người Nhật. ​ Với nội dung riêng biệt giữa các chap truyện, **Yotsuba&​!** là tập hợp những mẩu chuyện hài hước về cuộc sống thông qua cái nhìn ngây ngô của một cô bé người nước ngoài, đồng thời giới thiệu đến bạn đọc về cuộc sống đời thường và văn hóa hằng ngày của người Nhật. ​
  
-  * **Yotsuba&​!** lần đầu phát hành trên tạp chí Dengeki Daioh (Media Works) vào năm 2003. Manga nhanh chóng được độc giả đón nhận và được phát hành bản Tankobon từ tháng 08 cùng năm đó.  +**Yotsuba&​!** lần đầu phát hành trên tạp chí Dengeki Daioh (Media Works) vào năm 2003. Manga nhanh chóng được độc giả đón nhận và được phát hành bản Tankobon từ tháng 08 cùng năm đó.  
-  * Đến năm 2008, TVM Comics lần đầu ​đưa manga về phát hành tại Việt Nam dưới tên** Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá** với hình thức bìa đơn - R2L((Hình thức đọc từ ngược, từ phải qua trái của truyện tranh Nhật Bản)).  + 
-  * 2014sau khi phát hành tập 12 với hình thức bìa rời - R2L, **Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá** được TVM Comics tái bản từ tập 1 đến tập 12 với hình thức ​mới này từ ngày 29/03, với một số chỉnh sửa về trình bày và dịch thuật so với bản bìa đơn. Bộ truyện ngừng vô thời hạn sau khi tập 13 được phát hành vào 17/06/2016, do TVM Comics đã ngừng hoạt động.+  * 2008: Ln ra mắt có bản quyền đầu ​tiên, do TVM Comics ​phát hành với tên ** Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá**, dưới hình thức bìa đơn - R2L.  
 +  * 2014: Lần ra mắt thứ haido TVM Comics ​phát hành với tên ** Yotsuba&​! - Cỏ 4 Lá**, dưới hình thức ​bìa rời. Series ​này có một số chỉnh sửa về trình bày và dịch thuật so với bản bìa đơn. Bộ truyện ngừng vô thời hạn sau khi Tập 13 được phát hành vào 17/06/2016, do TVM Comics đã ngừng hoạt động.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====