TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:young_black_jack [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:young_black_jack [2020/07/31 22:20] (current)
Moon Chan [Young Black Jack]
Line 1: Line 1:
-====== Young Black Jack ======+====== Young Black Jack======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=youngblackjack|name=Young_Black_Jack|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=youngblackjack|name=Young Black Jack|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 Young Black Jack (Tiếng Nhật: ヤングブラックジャック ((ヤングブラックジャック Là tên tiếng Nhật)), Romaji: YANGU BURAKKU JAKKU) là tác phẩm manga được phóng tác bởi Yoshiaki Tabata và họa sĩ Yu-go Okuma dựa trên nguyên tác của tác giả được mệnh danh là cha đẻ của nền Manga Nhật Bản - Osamu Tezuka. Young Black Jack (Tiếng Nhật: ヤングブラックジャック ((ヤングブラックジャック Là tên tiếng Nhật)), Romaji: YANGU BURAKKU JAKKU) là tác phẩm manga được phóng tác bởi Yoshiaki Tabata và họa sĩ Yu-go Okuma dựa trên nguyên tác của tác giả được mệnh danh là cha đẻ của nền Manga Nhật Bản - Osamu Tezuka.
-  * Bộ truyện bắt đầu đăng nhiều kỳ trên tạp chí Young Champion (Akitashoten) từ số 24/2012 cho đến nay. Ở Nhật trong năm 2019, bộ truyện đã phát hành tới tập 15.Bộ truyện được AMAK BOOKS mua bản quyền tại thị trường Việt Nam.  +Bộ truyện bắt đầu đăng nhiều kỳ trên tạp chí Young Champion (Akitashoten) từ số 24/2012 cho đến nay. Ở Nhật trong năm 2019, bộ truyện đã phát hành tới tập 15.Bộ truyện được AMAK BOOKS mua bản quyền tại thị trường Việt Nam. 
-  * Bản tiếng Việt được phát hành lần đầu vào tháng 1/2019 với hình thức bìa rời (giá bìa 39.000 vnd).+
  
 +  * 2019: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do AMAK phát hành với tên **Young Black Jack**, dưới hình thức bìa rời.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Câu chuyện xoay quanh nhân vật Black Jack ((Black Jack tức là Black Jack)) trong nguyên tác của Osamu TEZUKA sensei. Tuy nhiên, truyện lại lấy bối cảnh vào thời niên thiếu của Black Jack, khi anh còn được biết đến với tên gọi Kuroo HAZAMA.Thời gian trong truyện diễn ra trong khoảng những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, thời đại của những cuộc đấu tranh bùng nổ ở các trường đại học ở Nhật cũng như các phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ… Khi đó, Hazama vẫn còn đang là sinh viên theo học trường Y với mong muốn lấy được tấm bằng bác sĩ. Trong thời gian đó, nhiều biến cố đã xảy ra khiến anh phải thực hiện những ca mổ trái phép.Bên cạnh đó, bộ truyện còn nhắc đến những thời kỳ khác trong cuộc đời Black Jack như khi anh còn là học sinh trung học hoặc lúc anh bắt đầu hành nghề với tên gọi Black Jack.Bộ truyện được sáng tác bởi TABATA và OKUMA sensei không chỉ kết nối vào nguyên tác Black Jack mà các nhân vật xuất hiện trong truyện còn có hẳn một hệ thống những nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm khác của Osamu TEZUKA sensei như: [Mid-Night],​ [Nanairo Inko],… cũng được 2 sensei mang vào và giới thiệu trong tác phẩm này. Các nhân vật đó đều được tập hợp và giới thiệu ở phần “Giới thiệu nhân vật trong thế giới truyện Tezuka” ở cuối mỗi cuốn tankobon. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Black Jack ((Black Jack tức là Black Jack)) trong nguyên tác của Osamu TEZUKA sensei. Tuy nhiên, truyện lại lấy bối cảnh vào thời niên thiếu của Black Jack, khi anh còn được biết đến với tên gọi Kuroo HAZAMA.Thời gian trong truyện diễn ra trong khoảng những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, thời đại của những cuộc đấu tranh bùng nổ ở các trường đại học ở Nhật cũng như các phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ… Khi đó, Hazama vẫn còn đang là sinh viên theo học trường Y với mong muốn lấy được tấm bằng bác sĩ. Trong thời gian đó, nhiều biến cố đã xảy ra khiến anh phải thực hiện những ca mổ trái phép.Bên cạnh đó, bộ truyện còn nhắc đến những thời kỳ khác trong cuộc đời Black Jack như khi anh còn là học sinh trung học hoặc lúc anh bắt đầu hành nghề với tên gọi Black Jack.Bộ truyện được sáng tác bởi TABATA và OKUMA sensei không chỉ kết nối vào nguyên tác Black Jack mà các nhân vật xuất hiện trong truyện còn có hẳn một hệ thống những nhân vật xuất hiện trong các tác phẩm khác của Osamu TEZUKA sensei như: [Mid-Night],​ [Nanairo Inko],… cũng được 2 sensei mang vào và giới thiệu trong tác phẩm này. Các nhân vật đó đều được tập hợp và giới thiệu ở phần “Giới thiệu nhân vật trong thế giới truyện Tezuka” ở cuối mỗi cuốn tankobon.