【REVIEW】[Gash – Cậu Bé Vàng!!] – Bộ truyện lạ giữa một rừng shounen fan service

  [Gash – Cậu Bé Vàng!!] mở ra một thế giới tưởng như quen mà lại không quen về Ma giới và thế giới loài người, nhưng khác với những motip shounen quen thuộc, bộ truyện khai thác khá sâu vào trí tuệ, khả năng ứng biến, thích nghi, cũng như nội tâm, bản ngã của con người khi sở hữu trong tay sức mạnh của Ma giới.

"【REVIEW】[Gash – Cậu Bé Vàng!!] – Bộ truyện lạ giữa một rừng shounen fan service"