4
Your Rating
Đánh giá
A3! – Tập 12/? Average 4 / 5 out of 1
Xếp hạng
93rd, it has 1 monthly view
Tựa gốc
エースリー
Tác giả
Đang cập nhật
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Anime
Đơn vị giữ bản quyền gốc
P.A.Works và Studio 3Hz
Tình trạng bản quyền
Anime được MUSE Việt Nam mua bản quyền và phát sóng miễn phí trên YOUTube.