5
Đánh giá của bạn
Đánh giá
Bàn tay siết chặt Được 5 / 5 dựa trên 3 đánh giá của người xem
Xếp hạng
36, tựa này có 7 lượt xem hàng tháng
Tựa gốc
てのひらを、ぎゅっと。
Tác giả
Họa sĩ
Đang cập nhật
Thể loại
Loại tác phẩm
Light Novel
Đơn vị giữ bản quyền gốc
Starts Publishing
Tình trạng bản quyền
Có thể mua bản quyền. Vui lòng liên hệ truyenbanquyen@gmail.com