5
Your Rating
Đánh giá
Diệt Slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay Average 5 / 5 out of 5
Xếp hạng
15th, it has 1 monthly view
Tựa gốc
スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Light Novel
Đơn vị giữ bản quyền gốc
SBCreative
Tình trạng bản quyền
Truyện được Tsuki Light Novel mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam.