3.5
Your Rating
Đánh giá
EX-ARM Average 3.5 / 5 out of 10
Xếp hạng
N/A, it has 8 monthly views
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Anime
Tag(s)
Đơn vị giữ bản quyền gốc
Visual Flight
Tình trạng bản quyền
Anime được MUSE Việt Nam mua bản quyền và phát sóng miễn phí trên YOUTube