0
Your Rating
Xếp hạng
92nd, it has 2 monthly views
Tựa gốc
最弱無敗の神装機竜
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Loại tác phẩm
Light Novel
Tag(s)
Đơn vị giữ bản quyền gốc
SBCreative
Tình trạng bản quyền
Truyện được URANIX - zGROUP mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam.