4.7
Your Rating
Đánh giá
Poco ở thế giới Udon Average 4.7 / 5 out of 7
Xếp hạng
77th, it has 643 monthly views
Tựa gốc
うどんの国の金色毛鞠
Tác giả
Thể loại
Loại tác phẩm
Manga
Tag(s)
Đơn vị giữ bản quyền gốc
Shinchosha
Tình trạng bản quyền
Truyện được SkyComics mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam.