5
Your Rating
Đánh giá
ReLIFE Average 5 / 5 out of 2
Xếp hạng
21st, it has 26 monthly views
Tựa gốc
リライフ
Tác giả
Họa sĩ
Đang cập nhật
Thể loại
Loại tác phẩm
Manga
Đơn vị giữ bản quyền gốc
NHN comico Corp.
Tình trạng bản quyền
Truyện được URANIX - zGROUP mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam